Let op! Uw scherm is te klein voor deze applicatie, hierdoor mist u mogelijk informatie. Wij raden u aan deze applicatie in een desktop omgeving te openen.

Welkom!

U staat op het punt om Vanbreda Risk & Benefits om een passend advies te vragen. Voordat u dit doet vragen wij u ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer te downloaden en te lezen. Wij vertellen daarin meer over onszelf en onze dienstverlening aan u. Ook kunt u onze Algemene Voorwaarden downloaden. Deze drie documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst die u met ons aangaat. Het is dus belangrijk dat u er kennis van neemt!

Wat houdt financieel advies voor een vaste prijs in?

Goed advies zorgt ervoor dat uw financiële voorzieningen zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen. Bij financieel advies voor een vaste prijs kiest u zelf op welke terrein u geadviseerd wilt worden. U bent allereerst zelf aan zet. Op die manier kunnen wij ons advies betaalbaar houden.
Dat is dan ook onze missie: Doelgericht financieel advies van prima kwaliteit tegen een redelijke prijs.
In al onze vaste pakketten is de volgende dienstverlening opgenomen:

 • Oriënterend gesprek met de adviseur
 • Online invullen van het inventarisatieformulier en opdracht dienstverlening en waar nodig telefonisch overleg met uw adviseur over de inhoud daarvan
 • Analyse van uw wensen en mogelijkheden en advies op basis van uw gegevens
 • Gesprek met adviseur over het advies
 • Administratieve begeleiding van de uitvoering van het advies door de door u gekozen uitvoerder: Bank, verzekeraar of beleggingsinstelling
 • Nazorg, jaarlijkse update van uw verzekering o.b.v. bijv. uw gewijzigde inkomen.

Soms is er sprake van meerwerk, dat betaalt u apart aan ons:

 • Een tweede offerteronde op basis van een aangepaste inventarisatie
 • (Tussentijds) aanpassen van uw verzekering omdat uw behoeften zijn veranderd

U staat op het op het punt om advies aan te vragen voor een inkomensvoorziening. Dit webformulier bestaat uit de volgende delen:

 • Personalia / bedrijfsgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Uw keuze voor de voorzieningen waarover u geadviseerd wilt worden
 • Uw Kennis en risicobereidheid
 • Vragen die specifiek op de door u gewenste voorziening betrekking hebben
 • Administratieve begeleiding van de uitvoering van het advies door de door u gekozen uitvoerder: Bank, verzekeraar of beleggingsinstelling

Naast deze vaste pakketten kennen wij ook een totaal pakket voor financiƫle planning (Financial Life Support). Het tarief hangt mede af van uw persoonlijke situatie. Wij maken graag een passende aanbieding voor u.

Wij verzoeken u het formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Indien u zaken mist waarvan u vermoedt dat deze relevant zijn voor de inventarisatie dan kunt u ze de bij verzending van de opdrachten meezenden. Het staat u vrij één of meerdere vragen niet te beantwoorden. Uiteraard betrekken bij de betreffende onderdelen dan ook niet in ons advies.

Met de verstrekte informatie zullen wij uiteraard vertrouwelijk omgaan en alleen gebruiken om een passend advies te geven.

Linksboven vindt u ons Dienstverleningsdocument, onze Dienstenwijzer er onze Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u om deze te lezen en akkoord te gaan.

Start met invullen